Administration, drift og vedligeholdelse af ejendomme

Sparsø Gruppen tilbyder udlejere komplette løsninger på administration og/eller drift og vedligeholdelse af deres ejendomme.

Sparsø Gruppen udfører i dag drift og vedligeholdelse på ejendomme i Fredericia/Kolding/Vejle. Vores ansatte håndværkerteam består af: tømrere, murere, malere og viceværter. Såfremt der skal bruges andre kompetencer, koordinerer vi også denne del, så kunden helt friholdes for disse opgaver, og i stedet kan koncentrere sig om deres hovederhverv.

Kontakt Sparsø Gruppen for yderligere information enten tlf. 75 94 22 77
Eller via e-mail: post@sparsoegruppen.dk